Історія журналу

Збірник наукових праць «Геополітика України: історія і сучасність»  засновано у 2009 році як періодичне видання Закарпатського державного університету. У зв’язку з тим, що ЗакДУ відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 155 від 14.02.2013 р. реорганізовано шляхом приєднання до Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», видання перереєстровано 15 січня 2014 року (Свідоцтво про державну реєстрацію  друкованого засобу масової інформації:  серія КВ № 20545-10345ПР; Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія 3т № 32 від 31 травня 2006 р.). 

У збірнику публікуються статті з актуальних проблем геополітики, важливих аспектів зовнішньої політики України. За роки існування збірник став надійним «майданчиком» для апробації результатів науково-теоретичних і практичних пошуків викладачів-науковців, студентів-магістрів та аспірантів університету у сфері розроблення та впровадження дієвих механізмів європейської та євроатлантичної інтеграції України. Аналізується й узагальнюється досвід колег з сусідніх країн-членів ЄС, у першу чергу держав Вишеградської четвірки.