DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2017.1(18).121-133

Проблеми та перспективи військового співробітництва у форматі V-4 і Україна

Віталій АНДРЕЙКО

Анотація


Стаття присвячена вивченню основних принципів військового співробітництва України і країн Вишеграду, проаналізовано стан і перспективи міжнародного військово-політичного співробітництва України, трансформація яких пов’язана зі змінами військово-політичної ситуації у Європі та світі. Доведено, що Україна у системі міжнародних військових відносин має займати більш вагоме місце з огляду на роль її збройних сил у системі колективної безпеки. Розглядаються тенденції змін військових можливостей у контексті нових зовнішньополітичних пріоритетів, пов’язаних із позаблоковим статусом країни і розвитком
партнерських відносин з державами Вишеградської четвірки та військово-політичними блоками.


Ключові слова


військове співробітництво; безпека держав; глобалізація; європейська інтеграція; Вишеградська четвірка; Україна; збройні сили; V4

Повний текст:

PDF

Посилання


Володимир Мандрагеля. Воєнно-політичне співробітництво України: перспективи розвитку // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/344

Annex to the Content of Visegrad Cooperation (29 June 2002)[Electronic resource] // Visegrad Group: – Bratislava : IVF, 2000-2015. – Mode of access : http://www.visegradgroup.eu/cooperation/2015. – Mode of access : http://www.visegradgroup.eu/cooperation/annex-to-the-content-of

Declaration of Prime Ministers of the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland and the Slovak Republic on cooperation of the Visegrad Group countries after their accession to the European Union (12 May 2004) [Electronic resource] // Visegrad Group: – Bratislava : IVF, 2000-2015. – Mode of access : http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412-1

Guidelines on the Future Areas of Visegrad Cooperation (12 May 2004) [Electronic resource] // Visegrad Group : – Bratislava : IVF, 2000-2015. – Mode of access : http://www.visegradgroup.eu/cooperation/guidelines-on-the-future-110412

Joint Statement of the Foreign Ministers of the Visegrad Group Countries and of Bulgaria, Estonia, Lithuania, Latvia, Romania and Sweden. 24 November 2008 [Electronic resource] // Visegrad Group:–Bratislava:IVF,2000-2015.– Mode of access: http://www.visegradgroup.eu/2008/joint-statement-of-the-110412-4.–Date of publication : 24.11.2008

The Visegrad Group and Germany Foreign Ministers Statement on the Eastern Partnership. March 3, 2011 [Electronic resource] // Visegrad Group : – Bratislava : IVF, 2000-2015. – Mode of access : http://www.visegradgroup.eu/2011/the-visegrad-group-and. – Date of publication : 03.03.2011.

Joint Statement of Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group, Estonia, Latvia and Lithuania. March 5, 2012 [Electronic resource] // Visegrad Group : – Bratislava : IVF, 2000-2015. – Mode

of access : http://www.visegradgroup.eu/joint-statement-v4-ee-lv-lt.– Date of publication : 05.03.2012.

Joint Statement by the Visegrad Group and the Benelux countries on the situation in Ukraine. The Ministers of Foreign Affairs of the Visegrad Group (V4) and the Benelux countries (B3) have called on

the government of Ukraine to improve rule of law and respect for human rights in the country. 25 September 2012 [Electronic resource] // Visegrad Group : – Bratislava : IVF, 2000-2015. – Mode of access :http://www.visegradgroup.eu/calendar/2012/joint-statement-by-the. – Date of publication : 25.09.2012.

Україна та Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин : Матеріали міжнар. конференції «Україна і Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин», 13–14 травня 2010 р. / Research Center of the Slovak Foreign Policy Association ; упоряд. В. Пулішова, Т. Стражай. –Братислава:АДІН, 2010. – 166 с.

Statement of the Ministers of Foreign Affairs of the V4 Countries on the Occasion of the V4+EaP Informal Ministerial Meeting (Budapest, April 28-29, 2014) [Electronic resource] // Visegrad

Group : – Bratislava : IVF, 2000-2015. – Mode of access : http://www.visegradgroup.eu/calendar/2014/statement-of-the. –Date of publication : 29.04.2014.

The Joint Statement of the Visegrad Group Foreign Ministers on Ukraine (Bratislava, October 30, 2014) [Electronic resource] // Visegrad Group : – Bratislava : IVF, 2000-2015. – Mode of access :

http://www.visegradgroup.eu/calendar/2014/the-joint-statement-of. – Date of publication : 30.10.2014

Joint Statement of the Visegrad Group and Ukraine (Kyiv, December 16, 2014) [Electronic resource] // Visegrad Group : –Bratislava :IVF, 2000-2015. – Mode of access : http://www.visegradgroup.eu/calendar/2014/joint-statement-of-the-141217. – Date of publication:16.12.2014.

Каплинський О.В. Роль Вишеградської четвірки в контексті національної безпеки України / О.В. Каплинський // Стратегічні пріоритети. – 2009. – No 2(11). – С. 47–54.

Joint Statement of the Ministers of Defence of the Visegrad Group Countries. Prague, 25th April 2008 [Electronic resource] // Visegrad Group : – Bratislava : IVF, 2000-2015. – Mode of access : http://www.visegradgroup.eu/2008/joint-statement-of-the-110412-1. – Date of publication : 25.04.2008.

Кудряченко А.І. Україна та Вишеградська четвірка: стан та перспективи співпраці / А.І. Кудряченко // Україна та Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин: матеріали міжнар. конференції «Україна і Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин», 13–14 травня 2010 р. / Research Center of the Slovak Foreign Policy Association ; упоряд. В. Пулішова, Т. Стражай. – Братіслава : АДІН, 2010. – С. 37–54.

Оборонно-промислова політика України: можливості застосування досвіду Вишеградських країн: монографія / В.В. Головко, О.І. Їжак, Н.О. Ткачук, А.І. Шевцов. – Дніпропетровськ: ДФ НІСД, 2008. – 292 с.

Шелест Г. Вишеградська четвірка: у пошуках субрегіональної безпеки? Аналітична записка // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://od.niss.gov.ua/articles/449/

Євроінтеграція: досвід країн Вишеградської четвірки та українські реалії / Інститут економічних досліджень та політичних

консультацій, Угорський інститут міжнародних справ (Угорщина), Інститут центральноєвропейської політики СЕРІ (Словаччина), Інститут економічної політики EUROPEUM (Чехія); за ред. І.Коссе. – Київ : Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, 2014. – 88 с.

Report of the Polish Presidency of the Visegrad Group July 2012-June 2013 [Electronic resource] // Visegrad Group : [site].-Bratislava: IVF, 2000-2015.–Mode of access: http://www.visegradgroup.eu/download.php? docID=240.

Зеленько Г. Суперечності процесів консолідації демократії у країнах Вишеградської групи / Г. Зеленько // Політичний менеджмент. – 2011. – No5. – С. 174–182.
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan