DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2019.1(22).166-187

НОВІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Святослав Жуков

Анотація


Сучасний етап розвитку світогосподарської системи характеризується активізацією глобалізаційних процесів, що супроводжується періодичними економічними кризовими явищами. Тому світовий економічний простір має два орієнтири: забезпечення максимальної задоволеності потреб цільових споживачів і розширення можливостей виробничих систем. Досягнення поставлених цілей є можливим за рахунок активізації механізму міжнародного маркетингу, роль якого полягає в адаптації виробничого процесу країн до нестабільних зовнішніх умов світового
ринку. Спостерігається загострення конкурентної боротьби між виробниками як на внутрішніх ринках окремих країн, так і на рівні світового ринку в цілому. При цьому ефективність суб’єктів міжнародного бізнесу, основними представниками якого є ТНК, залежить від їх здатності відслідковувати та правильно реагувати на зміни, що відбуваються у глобальному середовищі, а також враховувати їх при визначенні перспектив розвитку виробничої, товарної та комерційної політики на міжнародних ринках. При цьому роль міжнародного маркетингу підприємств як однієї з головних систем управління міжнародним бізнесом поступово зростає, і саме він здатний забезпечити взаємозв’язок із зовнішнім середовищем у тісній взаємодії з його виробничою підсистемою.

Використання маркетингових інструментів та інтернаціоналізація виробничо-комерційної діяльності відбуваються паралельно. Маркетингова діяльність національних і міжнародних учасників глобалізованого ринку залежить від рівня інтернаціоналізації господарської взаємодії його суб’єктів. Все це сприяє інтернаціоналізації маркетингових принципів та інструментів, формуванню цілісної системи на основі окремих інструментів маркетингового управління, а міжнародна конкуренція сприяє інтенсифікації маркетингової діяльності підприємств. Через це національний маркетинг поступово підпорядковується процедурно-змістовим пріоритетам міжнародного маркетингу в умовах глобалізації.

Таким чином, на основі проведеного дослідження, з урахуванням особливостей сучасного етапу розвитку світогосподарської системи доведено необхідність розроблення механізму, який дозволяв би координувати зусилля в області міжнародного маркетингу з метою підвищення продуктивності кожного заходу окремо та маркетингової стратегії в цілому.


Ключові слова


міжнародна маркетингова діяльність; підприємство; глобалізація; світове господарство; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Barsukova, S.V. (2001). Mezhdunarodnaia deiatelnost TNK v usloviiakh globalizatsii: uroki dlia Rosii [TNK International Activities in the Context of Globalization: Lessons for Russia]. Sotsialno ekonomicheskaia transformatsiia v Rosii – Socio-economic transformation in Russia. E.A. Kiselyov (Ed.). Мoskow: МОNF, Issue. 131 (Ser. “Nauchnie dokladi”) [in Russian].

Zhukov, S.A. (2010). Mekhanizm zastosuvaqnnia regionalnogo marketinga v sisteme transkordonnogo ekonomichnogo spivrobitnitstva prikordonnogo regionu (na materialach Zakarpatskoi oblasti) [Mechanism of application of regional marketing in the system of cross-border economic cooperation of the frontier region (on materials of the Transcarpathian region)]. Mukachevo: Elara, 276 p. [in Ukrainian].

Lamben, Zhan-Zhak (1996). Strategicheskiy marketing. Evropeyskaia perspektiva [Strategic marketing. European perspective]. Saint Petersburg: Nauka, 589 p. [in Russian].

Nozdreva, R.B. (2005). Mezhdunarodniy marketing [International marketing]. Мoskow: Ekonomist, 990 p.

Transnatsionalni korporatsii yak osnova protsesu globalizatsii u svitoviy ekonomitsi ta mizhnarodnomu marketing [Transnational corporations as the basis of the globalization process in the global economy and international marketing]. 2011.01.3. nozdreva.blogspot.com. Retrieved from http://nozdreva.blogspot.com/ 2011/01/3.html.

Panchenko, Ye.G. (2007). Mizhnarodniy menedzhment [International management]. Kyiv: KNEU, 468 p.
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan