Державна екологічна політика в умовах децентралізації влади в Україні

Автор(и)

  • Інна Кононенко

Анотація

У статті досліджено основні актуальні аспекти національної екологічної політики у сучасних умовах децентралізації влади. Визначено проблемні
питання її практичної реалізації на різних рівнях публічного управління. Наголошено на нових викликах щодо реалізації екологічної політики, пов’язаних з трансформаційними процесами в Україні. Зазначено про відсутність розвиненості мережі екологічних комунікацій (освіти, підвищення рівня екологічної свідомості, посилення ролі екологічної складової у міжсекторальному партнерстві). Представлено різні підходи до визначення «екологічна політика». Наведено ключові напрями державної екологічної політики. Наголошено, що у формуванні та реалізації екологічної політики основна роль відведена не лише державі. У цьому процесі беруть участь інші суб’єкти (політичні партії, наукові організації, органи місцевого самоврядування, неурядові громадські організації тощо), що перетворює екологічну політику на об’єкт публічного управління.
Запропоновано екологічну політику розглядати як координуючу основу в системі публічного управління, що здатна формувати, накопичувати, розвивати та рухати всі види ресурсів (фактичних та потенційних), які стосуються раціонального природокористування, охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки у напрямі досягнення визначених цілей. Окреслено пріоритети державної екологічної політики. Встановлено, що цілі державної екологічної політики не лише взаємопов’язані між собою, а й доповнюють одна одну. Запропоновано визнати ціль, яка покликана формувати екологічну свідомість, цінності, екологічну освіту. Підкреслено, що у зв’язку з реалізацією політики децентралізації особливого значення набувають органи місцевого самоврядування, які мають право затверджувати місцеві екологічні програми.
Наголошено, що на локальному рівні успіх екологічної політики залежить від результатів взаємодії і співпраці ОМС та громади й різних суспільних груп.


Ключові слова: екологічна політика, децентралізація влади, публічне управління, екологічна культура

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-07