Перспективи розвитку біоекономіки замкнутого циклу в Україні

Автор(и)

  • Микола Талавиря
  • Леся Газуда
  • Михайло Газуда

Анотація

В сучасних умовах розвитку сільського господарства та сільських територій особливо важливого значення набуває розвиток біоекономіки замкнутого циклу. Подолання сучасних і запобігання ймовірним екологічним кризам неможливі без чіткого розуміння розвитку біоорієнтованої економіки, яка базується на знаннях. Важливими напрямами також мають стати розробка екобіотехнологій, спрямованих на виробництво біогазу та водню з органічних відходів, мікробіологічна деструкція ксенобіотиків, застосування біоіндикації та біотестування в системі екологічного моніторингу. Розвиток біоорієнтованої економіки тісно пов’язаний з формуванням відповідної законодавчої, інституціональної і соціальної структур, на формування яких впливають наукові розробки провідних вчених світу.
У статті охарактеризовано сутність поняття біоекономіки, біоекономіки замкнутого циклу. Визначено п’ять напрямів діяльності ФАО щодо сприяння переходу до стійкої біоекономіки замкнутого циклу з метою вдосконалення виробництва, підвищення якості харчування і рівня життя, і поліпшення стану навколишнього середовища. Визначено проблемні питання, які потребують вирішення задля позитивного розвитку біоекономіки замкнутого циклу в Україні. Обґрунтовано рекомендації та організаційно-методичні підходи до
розвитку біоекономіки замкнутого циклу в Україні.


Ключові слова: біоекономіка, біоорієнтована економіка, біоекономіка замкнутого циклу, інформаційні технології, біотехнології.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-02-07