№ 1(22) (2019)

ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2019.1(22)

Збірник наукових праць

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ДЕСЯТИЛІТТЯ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Іван Артьомов 7-29
УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКI ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ І ГЕОПОЛІТИКИ PDF
Ігор Тодоров, Наталія Тодорова 30-44
ІМПЕРІЯ ЯК ІСТОРИКО-ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН PDF
Євгеній Бевзюк 45-65
ЛЮДСЬКІ ВТРАТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ВІЙНАХ І КОНФЛІКТАХ ХХІ СТОЛІТТЯ PDF
Олександр Лавер, Беата Матяшовська 66-86
Кордони і транскордонні процеси: новітні тенденції державно-просторових розмежувань (публікується англійською мовою) PDF
Олеся Бенчак 87-102
Україна і Казахстан у контексті світового інтеграційного процесу (публікується російською мовою) PDF
Петро Токар 103-127
ЯДЕРНЕ РОЗЗБРОЄННЯ УКРАЇНИ: ЧИ БУЛА АЛЬТЕРНАТИВА? PDF
Віра Мойсюк 138-152
СТРАТЕГІЧНА ПОВЕДІНКА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Василь Мікловда, Володимир Кубіній 155-165
НОВІ ПРІОРИТЕТИ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО PDF
Святослав Жуков 166-187
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР У ЛІСОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ PDF
Мар'яна Попик 188-202
ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПУБЛІЧНА ВЛАДА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ PDF
Тетяна Малоголова 203-225
Правове регулювання державної мовної політики у сфері захисту прав національних меншин PDF
Дарія Абрамова 226-261