Редакційний штат

Голова редакційної колегії

Газуда Леся Михайлівна - доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; ORCHID ID https://orcid.org/0000-0003-2469-3748 Scopus Author ID: 57131012900, h-index=3.

Заступник голови редакційної колегії

Артьомов Іван Володимирович - кандидат історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, директор НН Інституту євроінтеграційних досліджень ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; h-index=7.

Члени редакційної колегії

Віднянський Степан Васильович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії, міжнародних відносин і зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2016); ID: 0002319, h-index=9.

Гбурова Марцела – доктор наук, завідувачка кафедри політології Кошицького універ­ситету ім. П. Й. Шафарика (Словаччина).

Гоблик Володимир Васильович – доктор економічних наук, професор, перший проректор (Мукачівський державний університет); Scopus Author ID:  57191911110, h-index=8.

Грицишен Димитрій Олександрович – доктор економічних наук, професор (Житомирський державний технологічний університет); ORCHID ID http://orcid.org/0000-0002-1559-2403, Scopus Author ID: 56994032100, h-index=7.

 Данилець Юрій Васильович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри археології, етнології та культурології ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; ORCHID ID https://orcid.org/0000-0003-0592-3907, Scopus Author ID: 56032318300, h-index=4.

Неліпа Дмитро Васильович – доктор політичних наук, завідувач кафедри державного управління Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Руденко Ольга Мстиславівна - доктор наук з державного управління, професор, директор науково-дослідного інституту публічного адміністрування та менеджменту Чернігівського національного технологічного університету; ID: 0005453.

 Тодоров Ігор Ярославович – доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій, директор Інформаційного центру Європейського Союзу, директор навчально-дослідницького Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; ID: 0015142, h-index=10.

 Токар Петро Васильович – кан­дидат соціологічних наук, науковий співробітник НН Інституту євроінтеграційних досліджень (ДВНЗ «Ужгородський національний університет»).

Філчак Річард – доктор філософії, заступ­ник директора Центру соціальних та психологічних наук Словацької академії наук.

Черленяк Іван Іванович - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна; Scopus Author ID: 57191723711 h-index=8, ORCHID ID https://orcid.org/0000-0001-6270-5549

Шкода Мірослав – доктор філософії, доцент факультету менеджменту Університету ім. Коменського у Братиславі (Словаччина).

Якубек Петер – доктор філософії, доцент, квестор Дубніцького технологічного інституту (Словаччина).