Редакційний штат

Голова редакційної колегії

Іван Іванович Черленяк, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

Заступник голови редакційної колегії

Іван Володимирович Артьомов, Ужгородський національний університет, Ukraine

Члени редакційної колегії

Степан Васильович Віднянський, Інститут історії України НАН України, Ukraine

Леся Михайлівна Газуда, ДВНЗ "Ужгородський національний університет" вул. Університетська, 14, м. Ужгород, Україна, 88000, Ukraine

Марцела Гбурова, Кошицький університет ім. П. Й. Шафарика, Slovakia

Володимир Васильович Гоблик, Мукачівський державний університет, Ukraine

Дмитро Васильович Неліпа, Ukraine

Димитрій Олександрович Грицишен, Житомирський державний технологічний університет, Ukraine

Юрій Васильович Данилець, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ukraine

Ольга Мстиславівна Руденко, Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ігор Ярославович Тодоров, Ужгородський національний університет, Ukraine

Петро Токар, Євразійський національний університет ім. Л.Гумільова (м. Астана), Kazakhstan

Сергій Іванович Устич, Ужгородський національний університет, Ukraine

Річард Філчак, Slovakia

Мірослав Шкода, Університет ім. Коменського (Братислава), Slovakia

Петер Якубек, ВНЗ «Дубніцький технологічний інститут», Slovakia