DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2017.1(18).16-30

Трансформації зовнішньої політики ЄС та країн Вишеградської групи в умовах російського виклику міжнародній безпеці

Ігор ТОДОРОВ, Наталія ТОДОРОВА

Анотація


У статті розглянуто політику ЄС і країн Вишеградської групи у вимірі російських викликів. З’ясовано витоки російської агресії, досліджено сучасні загрози міжнародній безпеці, що випливають з російської агресії, впливи російської пропаганди в країнах Вишеградської групи, визначено значення європейської солідарності в умовах російської інвазії в Україну.


Ключові слова


ЄС; Вишеградська група; російська агресія; НАТО; сучасні виклики міжнародній безпеці

Повний текст:

PDF

Посилання


Власюк О.С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук. праці / О.С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 528 с.; Радковець Ю. Деокупація тимчасово окупованої території України — не в планах Заходу http://bintel.com.ua/uk/article/09-18-De-Occupation/; Розумний М.М. Виклики національного самовизначення : монографія / М.М. Розумний. – К. : НІСД, 2016. – 196 с.; Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеу-країнської науково практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.; Рущенко І.П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога: Монографія. Харків: ФОП Павленко О.Г., 2015; Світова гібридна війна: український фронт: монографія. За заг. ред. В.П.Горбуліна. – К.: НІДС, 2017. – 496 с.; Хоменський П. Україна є лінією фронту боротьби за свободу в Європі // Зовнішні справи. – 2015. – No 10.

Варшавська декларація НАТО щодо трансатлантичної єдності, одноголосно підтриманої всіма 28 країнами-членами альянсу. http://www.nato.int/ cps/en/natohq/official_texts_133168. htm?selectedLocale=en; Закон України «Про основи національної безпеки України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15; Концепция внешней политики Российской Федерации [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27822/ ; Концепція розвитку сектору безпеки і оборони України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92/2016; Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України». Указ Президента України від 26 травня 2015 року No287/2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua /documents/2872015-19070; Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.president.gov.ua/documents/5552015-19443; Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.president.gov.ua/documents/5552015-19443; Про Стратегію кібербезпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/962016-19836; Указ Президента України No103/2017 Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/1032017-21670; Военная доктрина Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html

День. – 2015. 23 червня.

Военная доктрина Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html

Російська пропаганда в країнах Вишеградської четвірки: вплив і способи протидії. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/rosiyska_propaganda_v_krainakh_vishegradskoi_chetvirki_vpliv_i_sposobi_protidii/

Public opinion in Hungary, Poland, Czech Republic and Slovakia. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iri.org/sites/default/files/four_country_full_presentation_may_24_2017.df

Силіна Т., Кравченко В. Викрадення Європи. [Електроннийресурс] – Режим доступу: https://gazeta.dt.ua/international/vikradennya-yevropi-1-_.html

Снайдер: «Напад на Україну - це частина масштабного плану Москви щодо поділу Європи». [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.unian.ua/politics/994036-snayder-napad-na-ukrajinu-tse-chastina-masshtabnogo-planu-moskvi-schodo-podilu-evropi.html

Варшавська декларація НАТО щодо трансатлантичної єдності, одноголосно підтриманої всіма 28 країнами-членами альянсу.http://www.nato.int/cps/en/ natohq/official_texts_133168.htmselectedLocale=en

NATO and Russia in the Black Sea: A New Confrontation https://www.csis.org/analysis/nato-and-russia-black-sea-new-confrontation

Олена Стяжкіна: «Україна для мене — диво, і я хочу записати це на папері»: https://gazeta.dt.ua/interview/olena-styazhkina-ukrayina-dlya-mene-divo-i-ya-hochu-zapisati-ce-na-paperi-242224_.html

Євросоюз: запекла дискусія між прихильниками і супротивниками незалежної України https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2168676-evrosouz-zapekla-diskusia-miz-prihilnikami-ta-suprotivnikami-nezaleznoi-ukraini.html

Ціна агресії для Росії має зростати. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: socportal.info/2017/04/06/tsina_agresiji_dlja_rosiji_maje_zrostati_poroshenko.html.

Західні експерти про глобальну і регіональну політику Росії. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrainian.voanews.com/a/russia-global-and-regional-politics/3329310.html

We Built the Russia Sanctions to Last. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wsj.com/articles/we-built-the-russia-sanctions-to-last-1490050833

Портников В. Чому через Росію може загинути цілий світ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://espreso.tv/article/2017/05/04/chomu_cherez_rosiyu_mozhe_zagynuty_cily_svit

G7 Taormina Leaders’ Communiqué [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Leaders%27%20Communique_27052017_0.pdf
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan