DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2017.1(18).175-183

Україна–Вишеград: новий формат відносин

Світлана ЗУБ

Анотація


У статті розкрито особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою на сучасному етапі розвитку міжнародних відносин. Обґрунтовано потребу переосмислення функцій Вишеграду та проаналізовано основні інструменти розвитку взаємовигідних відносин у форматі Україна–«Вишеград+». Розглянуто можливість використання Україною євроінтеграційного досвіду країн Вишеградської четвірки. Наведено висновки та рекомендації країн Вишеградської групи та України щодо вироблення взаємовигідного формату співпраці.


Ключові слова


Україна; Вишеградська група; євроінтеграція; регіональна співпраця; формат Україна–«Вишеград+»

Повний текст:

PDF

Посилання


Артьомов І.В. Регіональна політика країн Вишеградської четвірки: досвід для України / І.В. Артьомов // Український історичний збірник. – 2014. – Вип. 17. – С. 226–235.

Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=248115804&cat_id=247749488

Зуб С.В. Інструменти розвитку взаємовигідних відносин у форматі Україна–«Вишеград+» / С.В. Зуб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія / за заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 147–150.

Лендьел М.О. Сучасний потенціал впливу Вишеградської групи на формування політики Європейського Союзу щодо України [Електронний ресурс] / М.О. Лендьел. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1127/.

Пулішова В. На шляху до зміцненої співпраці: оцінка моделей партнерства між Україною та Вишеградською групою [Електронний ресурс] / Вероніка Пулішова, Томаш Стражай //Україна та Вишеградська четвірка: на шляху до взаємовигідних відносин / упор. В. Пулішова, Т. Стражай. – Братислава, 2010. – С.13–36. – Режим доступу: http://www.sfpa.sk/surec/static/pdf/kniha-ua-shengen-ua.pdf.

Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України: аналіт. доп. / С.І. Мітряєва, М.О. Лендьел, А.Д. Стряпко, А.М. Крижевський та ін. – К.: НІСД, 2014. – 128 с. (Сер. «Міжнародні відносини», вип. 3).

Турчин Я. Особливості партнерства між Україною та Вишеградською групою у контексті сучасних геополітичних викликів [Електронний ресурс] / Я. Турчин. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/28434/ 1/023-144-152.pdf

10 Lat czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.msz.gov.pl/ resource/dc2c1be8-a198-4246-a4e8-140bd7881ba5:JCR.

Orzechowski M. Polska wobec wydarzeń na Ukraine / М.Orzechowski // Активізація громадянського суспільства на Україні. Події на Євромайдані в Києві. – Щецін, 2014. – С. 31–43.
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan