DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2017.1(18).184-192

Вплив країн Вишеградської четвірки на сучасний розвиток Європейського Союзу

Тетяна ХОХОЛ

Анотація


У статті досліджено вплив політики країн Вишеградської четвірки на поточний стан справ у Європейському Союзі. Окрему увагу автор звертає на позицію країн Вишеграду щодо міграційної політики ЄС.


Ключові слова


Вишеградська четвірка; Європейський Союз; Брекзит; мігранти; криза; квоти

Повний текст:

PDF

Посилання


Зуб С.В. Політико-економічні трансформації Європейського Союзу: загрози та виклики для країн В-4 / С.В. Зуб // Таврійські історичні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27-28 січня 2017 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2017. – С. 62-66.

Логінов Я. Вишеградська четвірка: кінець ілюзій / Я. Логінов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dt.ua/international/ vishegradska-chetvirka-kinec-ilyuziy_.html

Теорія міжнародних відносин: термінологічний словник / М. П. Гетьманчук, О. С. Івахів, О. В. Кукарцев та ін. – Львів: Тріада плюс, 2011. – 318 с.

10 Lat czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://astana.msz.gov.pl/resource/dc2c1be8-a198-4246-a4e8-140bd7881ba5:JCR

Ukraine – EU: next 25 years [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://newukraineinstitute.org/media/news/612/file/Ukraine%20EU.pdf
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan