DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2017.1(18).88-120

Трансформаційні процеси у вищій освіті та науці країн В-4 : досвід для України

Іван АРТЬОМОВ

Анотація


У статті висвітлюється специфіка інноваційної політики країн Вишеградської четвірки у сфері освіти і науки. Акцентується увага на інтеграції науки, освіти та виробництва як напрямі підвищення конкурентоспроможності України, інфраструктурному забезпеченні вищих навчальних закладів на основі досвіду країн Вишеградської четвірки.


Ключові слова


трансформаційні процеси; інновації; вища освіта; Вишеградська четвірка; Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/publish/article?art_id=246581344&cat_id=223223535

Community Innovation Survey (CIS) [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.cso.ie/en/media/csoie/releasespublications/documents/multi-sectoral/2010/comminn0810/pdf

European Innovation Scoreboard [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/ files/ius-2015_en.pdf

Long-term Plan for the Science and Technology Policy of the Slovak Republic by 2015. Bratislava [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Certificakia/Documents/Long_Term_Plan_by_the_year_2015.pdf

Innovation Policies in the Visegrad Countries [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ibs.org.pl/projekty/files/Visegrad/Publication.pdf

Бонковскі А. Інструменти підтримки інноваційності малих і середніх підприємств: досвід Польщі та Європейського Союзу /Александр Бонковскі, Міхал Клепка, Кшиштоф Матусяк, Єжи Стшелєц, Кшиштоф Засядли. – Познань, 2005. – 186 с.

Národní inovační strategie České republiky. (National Innovation Strategy of the Czech Republic). Prague. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.msmt.cz/ index.php?lang=2

Národní politika VaVaI v ČR na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020. (The National Policy of Research, Development and Innovations for the period 2009-2015 with an outlook to 2020). Prague. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.vyzkum.cz/storage/att/316EDE80438A49F64BF884897F06F6C1/Narodni%20politika%20vyzkumu%20vyvoje%20a%20inovaci%20CR%20na%20leta%202009_2015.pdf

Національний план розвитку 2004–2006 рр., ухвалений Радою Міністрів Польщі 14 січня 2003 року, скоригований відповідно до рішення Ради Міністрів з 11 лютого 2003 року, Варшава, лютий 2003, С. 91-125.

Filacek A. Social Sciences and Humanities in Czech Republic // Theory of Science. – 2004. − Vol. 24, N 1. − P. 5−34.

Водопьянова Е. Страны Центральной и Восточной Европы: наука в пути / Е. Водопьянова // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. – No 10. – С. 71–77.

Академия наук Чехии и Карлов университет признаны лучшими в Восточной Европе – Scimago [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.novoya.com/info/1500.html
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan