DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2018.2(21).123-153

Європейська політика сусідства: моделі інтеграції (публікується англійською мовою)

Петро Токарь

Анотація


У статті аналізується так звана Європейська політика сусідства (ЄПС) і на її основі розкриваються окремі моделі інтеграції до ЄС. Актуальність і головна причина виникнення ЄПС були продиктовані масштабним розширенням ЄС, обставинами, що оточували новий кордон ЄС, викликами і загрозами, які виникли в сучасному світі. Крім того, поблизу кордонів ЄС спалахнули нові конфлікти, включаючи міжнародні, які необхідно було вирішити, що було порівняно новою сферою політики ЄС. Розвиток ЄПС дав новий імпульс зусиллям європейських інституцій, спрямованих на управління чи вирішення конфліктів, у тому числі на території держав колишнього СРСР. Однак, як показала практика, до 2009 року існуюча ЄПС, насамперед у сфері безпеки, не була спрямована на вирішення цих питань, як інституційно, так і фінансово. Поступово важливість розв'язання конфліктів у рамках ЄПС почала зростати, і з’явилася необхідність розвивати співпрацю  у всіх сферах на нових платформах і в нових умовах. Пізніше Східний вимір ЄПС було доповнено так званою політикою Східного партнерства. Після фінансово-економічної кризи, військового грузинсько-російського конфлікту та загострення конфліктів в інших регіонах Європейський Союз прагнув всебічно активізувати відносини з сусідніми країнами, які зазнали системних змін, і до середини 2010 року ЄС розпочав стратегічний огляд ЄПС. Бурхливі події «арабської весни» та подальші події в Україні підтвердили актуальність та своєчасність такого перегляду ЄПС. У такий спосіб, Європейський Союз прагнув активізувати співпрацю з сусідніми та більш віддаленими країнами у всіх сферах. Європейська політика сусідства (ЄПС) після 2010 року є новим підходом Європейського Союзу до сусідніх країн з метою зміцнення відносин, співпраці у створенні зони безпеки і добробуту, формування «кільця дружніх країн» на своїх кордонах. ЄПС також має на меті надати країнам-сусідам ЄС можливість для більш тісної співпраці у сфері політики, безпеки, економіки та культури у рамках нових норм і стандартів. Тому потрібні дослідження вчених і фахівців у напрямкі систематизації знань про ЄПС.


Ключові слова


Європейська політика сусідства; регіональне співробітництво; конфлікти; світ та європейська інтеграція; світовий політичний порядок; політика Східного партнерства; транскордонне співробітництво.

Повний текст:

PDF

Посилання


The joint declaration of the Eastern Partnership Summit: the text of the document. eurointegration.com.ua. Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/rus/articles/2017/11/24/7074139/ [in English].

Kosikova, L.S. (2014) Ukraine's rapprochement with the EU: main stages, risks and opportunities. Analytical report (preprint for discussion). Moscow Institute of Economics RAS

Yakovyuk, I.V. (2013). Regional intergovernmental integration. Moscow.

Poskrebysheva, E.S. (2013). Ohrid agreements on Macedonia in the context of the ethno-confessional policy of the European Union. Bulletin of the Nizhny Novgorod State University. N.I. Lobachevsky. No 5.

Wolczuk, K. (2007). Adjectival Europeanization? Under the European Neighborhood Policy. European Research Working Paper Series August 18. Retrieved from http://www.eri.bham.ac.uk/research/working_papers/WP18Wolczuk.pdf (accessed 26.08 .2013).

Ruxandra, I. "On the prospects of the European Neighborhood Policy of the Border Zones" date of acceptance for publication October 29, 2014; date of online posting February 27, 2015

Mogherini told about the Eastern Partnership plans. eurasia.expert. Retrieved from

http://eurasia.expert/mogerini-rasskazala-o-planakh-vostochnogo-partnerstva/ - Access was 10/26/2017

Sydoruk, T. V. (2018). Desyatʹ rokiv skhidnomu partnerstvu: chas dlya perehlyadu [Ten years for the Eastern Partnership: time for viewing]. Politychne zhyttya – Political life. No 1. P.138-151. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/pollife_2018_1_25
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan