DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2018.2(21).56-77

Сучасні концепції міжнародних відносин та безпекові фактори зовнішньої політики України

Іван Артьомов

Анотація


Статтю присвячено концептуальним питанням міжнародних відносин та безпековим факторам зовнішньополітичних відносин України зі світом.

Визначено особливості моделей міжнародних відносин, окреслено базові фактори національної безпеки держави. Наведено основні нормативно-правові положення, що регулюють зовнішню політику України. Запропоновано теоретико-методологічні засади розбудови сучасних сфер національної безпеки.


Ключові слова


моделі міжнародних відносин; національна безпека; зовнішня політика; держава.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kosolapov N. (1998). Teoriya mezhdunarodnykh otnosheniy: predmet analiza i predmet teorii [Theory of International Relations: The Subject of Analysis and the Subject of Theory]/ Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya. – № 11.

Tsygankov P. (2003). Teoriya mezhdunarodnykh otnosheniy [Theory of international relations]. M.: Gardariki, – 590 s.

Zlenko A. (2009). Ukrayina u minlyvomu sviti [Ukraine in a Changing World] // Dzerkalo tyzhnya.– № 31. Retrieved from htp://dt.ua/articles/ 57683

Perepelytsya H. (2002). Teoretychni aspekty mizhderzhavnykh vidnosyn [Theoretical Aspects of Interstate Relations] // Polityka i chas. – № 4. Retrieved from http://lib.mdpu.org.ua/e-book/ politologiya/eBook/modul_2/tema18.htm

Mizhnarodni vidnosyny ta zovnishnya polityka (1980 – 2000 roky). (2001) [International relations and foreign policy (1980-2000)]: pidruch. / L. Haydukov, V. Kremenʹ, L. Hubersʹkyy ta in. – K.: Lybidʹ. 621 s.

Halʹchynsʹkyy A. (2005). Pomarancheva revolyutsiya i nova vlada [The Orange Revolution and New Power]. –K.: Lybidʹ. – 368 s.

Bzhezinskiy Z. (2005). Velikaya shakhmatnaya doska [The Grand Chessboard]. – M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya. – 256 s.

Hryshchenko K. (2010). Poza mezhamy shakhivnytsi: prahmatychnyy poryadok dennyy ukrayinsʹkoyi zovnishnʹoyi polityky [Outside the chess board: the pragmatic agenda of Ukrainian foreign policy] // Dzerkalo tyzhnya. – №27 (807). – 17 lyp. – 6 serp. Retrieved from http://dt.ua/articles/60748

Sulima YE., M. Shepyelyev. (2010). Hlobalistyka: pidruch [Globalization: study manual]. – K.: Vyshcha shkola. 544 s.: tabl. – Bibliohr. v kintsi rozd.

Tabachnik D. (2009). Mir bez Ukrainy? [World without Ukraine?] – Khar'kov: Folio. – S. 440.

Sitsinsʹkyy N.A. Kontseptualʹni pryntsypy zovnishnʹopolitychnoyi diyalʹnosti Ukrayiny ta yiyi normatyvno-pravove napovnennya [Conceptual Principles of Ukraine's Foreign Policy and its Regulatory Content]. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2017/21.pdf

Pro natsionalʹnu bezpeku Ukrayiny: Zakon Ukrayiny [On National Security of Ukraine: The Law of Ukraine]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63531

Shchorichne poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny v 2018 rotsi» [The annual message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine "On the Internal and External Situation of Ukraine in 2018"]. Retrieved from https://www.president.gov.ua/news/poslannya-prezidenta-ukrayini-do-verhovnoyi-radi-ukrayini-pr-49726

Pro osoblyvosti derzhavnoyi polityky iz zabezpechennya derzhavnoho suverenitetu Ukrayiny na tymchasovo okupovanykh terytoriyakh u Donetsʹkiy ta Luhansʹkiy oblastyakh: Zakon Ukrayiny [On the peculiarities of the state policy on ensuring the state sovereignty of Ukraine in temporarily occupied territories in the Donetsk and Luhansk oblasts: the Law of Ukraine]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19

Sydorenko Serhiy. YE asotsiatsiya, nemaye intehratsiyi: Yevrokomisiya otsinyla prohres Ukrayiny u vykonanni uhody z YES [There is an association, no integration: the European Commission assessed the progress of Ukraine in implementing the agreement with the EU]. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/articles/2018/11/12/7089263/

Vlasyuk O.S., Kononenko S.V. Aktualʹni aspekty vdoskonalennya modeli natsionalʹnoyi bezpeky Ukrayiny [Actual aspects of improving the national security model of Ukraine]. Retrieved from http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_panorama/Panorama__1_2017-druk.pdf

Sokhar O. Ukrayina vzhe hotuye novi seryozni vydy ozbroyennya – Poltorak [Ukraine is already preparing new serious weapons – Poltorak]. Retrieved from https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/yakscho-porivnyuvati-z-2014-rokom-to-stribok-velicheznij-poltorak.htm

Pro derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2019 r.: proekt Zakonu Ukrayiny [On the State Budget of Ukraine for 2019: Draft Law of Ukraine]. Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64598

Donbas i Krym: tsina povernennya: monohrafiya (2015). [Donbass and Crimea: the price of return: monograph] / za zah. red. V. P. Horbulina, O. S. Vlasyuka, E. M. Libanovoyi, O. M. Lyashenko. – K.: NISD, – 474 s.

Osnovy yevropeysʹkoyi ta yevroatlantychnoyi intehratsiyi Ukrayiny: navch. posib. (2006) [Fundamentals of European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine: study manual] / V.V.Hovorukha, V.H.Bulʹba, YU.P.Surmin ta in.; za zah. red. akad. NAN Ukrayiny, d.t.n. V.P. Horbulina. – K.: DP "NVTS "Yevroatlantykinform”. – 416 s.

Torop O. Yaki osnovni peremohy i porazky Ukrayiny na mizhnarodnomu fronti v 2017 rotsi [What are the main victories and defeats of Ukraine on the international front in 2017]. Retrieved from https://daily.rbc.ua/ukr/show/kakie-osnovnye-pobedy-porazheniya-ukrainy-1514377375.html

Novyy vymir viysʹkovoyi spivpratsi: shcho zminyly 20 rokiv partnerstva Ukrayiny z NATO. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/articles/2017/12/20/7075336/

Ukrayinsʹka yevroatlantychna platforma – shcho tse ta navishcho [The Ukrainian Euro-Atlantic Platform is what it is and why]. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/experts/2016/12/21/7059269/

Ustymenko V. Uhoda pro asotsiatsiyu z YES: mozhlyvosti ta ryzyky [Association Agreement with EU: opportunities and risks]. Retrieved from https://dt.ua/macrolevel/ugoda-pro-asociaciyu-z-yes-mozhlivosti-ta-riziki-263548_.html

Zastupnyk hlavy MZS Ukrayiny: Mozhu dopustyty, shcho vplyv Moskvy na Budapesht zrostaye. I tse ye zahrozoyu ne lyshe dlya Kyyeva, ale i dlya Yevropy [Deputy Head of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine: I can admit that the influence of Moscow on Budapest is increasing. And this is a threat not only for Kyiv but also for Europe]. Retrieved from http://gordonua.com/ukr/news/politics/zastupnik-golovi-mzs-ukrajini-mozhu-dopustiti-shcho-vpliv-moskvi-na-budapesht-zrostaje-i-tse-je-zagrozoju-ne-lishe-dlja-kijeva-ale-i-dlja-jevropi-242529.html

Mahda YE. Zakhidnyy front: yak konflikt Ukrayiny z susidamy staye testom na sub'yektnistʹ [Western Front: As Ukraine's conflict with its neighbors becomes a test of subjectivity]. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/experts/2017/11/9/7073376/
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan