DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2018.2(21).78-90

Молодь як ресурс геополітики

Євгеній Бевзюк, Ольга Котляр

Анотація


У статті обґрунтовується думка про те, що об’єкт і предмет геополітичної науки – не статична сума традиційних знань, а достатньо динамічний гуманітарний науковий напрям, який постійно розширюється за рахунок економічних, демографічних, історичних, політичних та інших чинників. Визначення геополітики набуває сьогодні ширшого змісту. Відмовившись від спрощеного розгляду геополітики як науки про вплив на географічний простір, сучасні дослідники вважають за необхідне вести мову про взаємозв’язок географічного простору та політики, космосу та інформаційної сфери, демографії та міграції. Саме два останні аспекти, а, точніше, така соціальна група, як молодь у міграційному процесі, є предметом розгляду авторів.

Загалом міграція населення і молодіжна міграція зокрема відігравала і продовжує відігравати значну роль у динаміці сталого розвитку держав. Україна, яка зазнала всіх наслідків системної кризи, (а вони проявилися в різкому спаді темпів економічного зростання, соціальній дезадаптації населення, посиленні дезінтеграційних процесів), виявилася багато в чому не готовою до вироблення адекватної молодіжної міграційної політики. В Україні міграційний процес набув суперечливої, а інколи й ірраціональної практики.

Відповідно відтік української молоді за межі Батьківщини актуалізував не тільки демографічну проблему України. Зростаюча міграційна активність молодих спонукала нас звернути увагу на такий аспект визначення поняття геополітика, як наука про контроль над простором.


Ключові слова


геополітика; національний інтерес; демографія; молодіжна політика; міграція; свобода; соціальна політика; економічна політика; соціальний ліфт; освіта; зайнятість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Dugin A. G. (1999). Osnovyi geopolitiki. Geopoliticheskoe buduschee Rossii. Myislit prostranstvom [ Basics of geopolitics. The geopolitical future of Russia. Think space.]. M.: Arktogeyatsentr 928 s.

Nartov N. A., Nartov V. N. (2007). Geopolitika: Uchebnik [Geopolitics: textbook]. M.: YuNITI-DANA, Edinstvo. 527 s.

Haushofer K. (2001). O geopolitike: Rabotyi raznyih let [About geopolitics: Works of different years]. Per. s nem. M.: Myisl,. 426 s.

International migration and development: Resolution adopted by the General Assembly on 21 December 2016. Retrieved from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/461/16/ PDF/N1646116. pdf? OpenElement;

Modalities for the Intergovernmental Conference to Adopt the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration: Resolution adopted by the General Assembly on 24 December 2017. Retrieved from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/468/40/PDF/N1746840.pdf?OpenElement;

Protection of migrants: Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2017. Retrieved from https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/461/19/PDF/N1746119.pdf?OpenElement

Violence against women migrant workers: Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2017. Retrieved from: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/454/18/PDF/N1745418.pdf?OpenElement;

World Population Prospects. The 2017 Revision. Key Findings and Advance Tables. New York, Р.5 2017. Retrieved from https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan