DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2019.1(22).87-102

Кордони і транскордонні процеси: новітні тенденції державно-просторових розмежувань (публікується англійською мовою)

Олеся Бенчак

Анотація


Держави і кордони не є сталими ні за змістом, ні за формою. Не існують вічні держави, і не існують вічні кордони. Істинність цих постулатів підтверджують як історія, так і сучасність. Важливим елементом небаченого загострення всієї системи міжнародних відносин стали так звані «гібридні війни». Розгортаються масштабні інформаційні диверсії на основі поширення фейкової інформації. Зростаючу загрозу для безпеки держав становлять кібератаки з-за кордону. Час від часу відбуваються жахливі терористичні акції, за якими зазвичай стоять транскордонні екстремістські організації. Феномен державно-просторових розмежувань та пов’язаних з ними явищ знаходить своє відображення у двох основних, дихотомних поняттях: кордони і транскордонні процеси. У зв’язку із складністю об’єкта дослідження в колі вчених дедалі більше утверджується усвідомлення необхідності переведення теоретичних та практичних розробок проблем кордонів транскордонних процесів на якісно новий рівень – від переважно мононаукового аналізу до міждисциплінарних досліджень.

У статті через призму соціологічного аналізу розкриваються сутність та форми існування сучасних кордонів і транскордонних процесів. Ідентифікується новітня тенденція до «розмивання», а то й повного нівелювання бар’єрної функції кордонів у зв’язку із трансформацією природи транскордонної діяльності.  У зв’язку з цим обґрунтовується необхідність уведення в науковий обіг поняття «міждержавні просторові явища» з його наступною політико-правовою імплементацією. Автор окреслює коло найважливіших теоретико-методологічних та емпіричних проблем соціологічного аналізу кордонів і транскордонних процесів в їх новітній подобі та представляє власне бачення наукових та практичних способів вирішення цих проблем.

Особливу увагу приділено актуальності питання кордонів і їх розмежування для України, перед якою сьогодні постало завдання відновлення своєї територіальної цілісності та контролю за кордоном на Сході. Виникли серйозні проблеми і на Заході країни, у відносинах України із Польщею та Угорщиною.


Ключові слова


міждисциплінарні дослідження; соціологічний аналіз; кордони; транскордонні процеси; соціальні загрози; системна методологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Conference on Security and Cooperation in Europe Final Act (1975). Helsinki, Finland. August 1-st, 1975. Retrieved from https://www.osce.org/helsinki-fi nal-act?download=true [in English].

Association for Borderlands Studies. absborderlands.org. Retrieved from http://absborderlands.org/ [in English].

International Journal of Migration and Border Studies. inderscience.com. Retrieved from http://www.inderscience.com/jhome.php?-jcode=ijmbs

Mahda, YE. V. (2015). Hibrydna viyna: vyzhyty i peremohty [Hybrid War: Survive and Defeat]. KH.: Vivat, p. 304 [in Ukrainian].

Ustych, S. I. (2014). Metodolohiya systemnoho doslidzhennya transkordonnykh protsesiv ta yiyi sotsial'na implementatsiya: monohrafi ya [Methodology of systematic study of cross-border processes and its social implementation: monograph]. Uzhhorod: Polihraf-tsentr «Lira», p. 352 [in Ukrainian].

Ustych, S. (2013). The Indexation and Monitoring of the Modern Transborder Processes. Journal of Mathematics and System Science. USA. No. 3, pp. 592-596 [in English].

Ustych, S. (2015). Systems theory of borders and transborder processes. – Saarbrücken: Scholars’ Press. P. 492 [in English].

Kolossov, V. Border Studies: Changing Perspectives and Theoretical Approaches [in English].

Вrunet-Jailly, Е. Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective [in English].

Optimization of Transborder Cooperation System: concept and its pilot application (examples of neighbouring regions of Hungary, Slovakia, Romania and Ukraine). Uzhhorod, ІТС, 2012, p.126 [in English].

Indeksni doslidzhennya transkordonnoho spivrobitnytstva (2012) [Index cross-border cooperation studies]. Uzhhorod, IT·S, p. 243 [in Ukrainian].

Concept of sociological services for transborder cooperation (2014). Uzhhorod, ІТС, p. 86 [in English].

Report on a pilot empirical sociological research “Borders through the eyes of people.” (2014). Uzhhorod, ІТС, p. 52 [in English].

The Study of the Experience of the Norwegian-Russian and Slovak-Ukrainian Cross-Border Cooperation. Analyses carried out by the expert team of project (2017). Košice, Slovakia, p. 364 [in English].

Benchak, O. (2017), (co-authorship). Concept of empirical sociological research of Slovak-Ukrainian Cross-Border Cooperation. Uzhhorod: ITC, p. 133 [in English].

Benchak, O. (2017), (co-authorship). Recommendations and proposals for increasing eff ectiveness of Slovak–Ukrainian cross border cooperation and the model of its institutionalisation. Kosice (Slovak republic): Centre of Social and Psychological Sciences of the Slovak Academy of Science, p. 12 [in English].

Istoriya, shcho ob"yednuye. Narysy novitn'oho transkordonnoho spivrobitnytstva u Karpat·s'komu rehioni: monohrafi ya (2017) [The history that unites. Essays on the latest cross-border cooperation in the Carpathian region: monograph]. Uzhhorod: DVNZ «UzhNU», p. 456 [in Ukrainian].

Empirychne sotsiolohichne doslidzhennya transkordonnoho spivrobitnytstva u Karpat·s'komu rehioni: monohrafi ya (2018) [Empirical sociological study of cross-border cooperation in the Carpathian region: a monograph]. TOV «RIK-U», p. 288 [in Ukrainian].

Analiz rezul'tativ empirychnoho sotsiolohichnoho doslidzhennya transkordonnoho spivrobitnytstva: naukove vydannya (2018) [Analysis of the results of an empirical sociological study of cross border cooperation: a scientifi c publication]. TOV «RIK-U», p. 64 [in Ukrainian].
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan