DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2019.2(23).164-176

Теоретико-методологічні основи міграційного капіталу та оцінка його значення для економічних процесів в Україні

Ганна Цімболинець

Анотація


Статтю присвячено дослідженню природи та сутності міграційного капіталу, систематизації тлумачень його змісту та основних компонентів, які характеризують його як значне джерело фінансових і матеріальних ресурсів країн-донорів. Проаналізовано значення грошових переказів для основних сфер економіки країни, позитивні та негативні аспекти їх надходження на національному, регіональному рівні та рівні окремих домогосподарств. Визначено структуру і обсяг грошових надходжень в Україну. Висвітлено дослідження міжнародних організацій, які проводили обрахунки обсягів надходжень та соціологічні опитування як мігрантів, так і їх домогосподарств, за результатами яких було виявлено, що значна частина приватних грошових трансфертів використовується для споживання, що свідчить про невикористаний інвестиційний потенціал міграційного капіталу, а до заощаджень схильні тільки ті домогосподарства, що мають у своєму складі довгострокових трудових мігрантів.


Ключові слова


міграційний капітал; трудові мігранти; грошові трансферти; інвестиційний капітал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Haidutskyi, A.P. (2010). Mihratsiinyi kapital: teoriia, metodolohiia, praktyka [Migration capital: theory, methodology, practice]. Kyiv: Infrosystem [in Ukrainian].

Dzerkalo tyzhnya: sayt [Dzerkalo tyznya: website]. dt.ua. Retrieved from https://dt.ua/ECONOMICS/migratsiyniy_kapital_v_ukrayini_prihovana_realnist.html [in Ukrainian].

Krupka, I. M. (2015). Finansovyi potentsial kapitalu trudovykh mihrantiv Ukrainy [Financial potential of capital of labor migrants of Ukraine]. Ekonomichni nauky – Economic Sciences, 2, 221-229 [in Ukrainian].

Svitovyy bank: sayt [World Bank: website]. www.worldbank.org. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-globally-in-2018 [in English].

Natsionalʹnyy bank Ukrayiny: sayt [National Bank of Ukraine: website]. bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208355 [in Ukrainian].

Natsionalʹna akademiya nauk Ukrayiny: sayt [National Academy of Sciences of Ukraine: website]. nas.gov.ua. Retrieved from file:///D:/Міграційний%20капітал%202/migration%20(2).pdf [in Ukrainian].

Mizhnarodna orhanizatsiya z mihratsiyi (MOM), Predstavnytstvo v Ukrayini: sayt [International Organization for Migration (IOM), Representation in Ukraine: website].http://iom.org.ua. Retrieved from file: /// D: /Migration%20capital%202/mom_migraciya_yak_chynnyk_rozvytku_v_ukrayini.pdf [in Ukrainian].
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan