DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2019.2(23).7-19

Демократичні цінності перед викликом російської зовнішньої політики

Ігор Тодоров, Наталія Тодорова

Анотація


Сучасні геополітичні виклики міжнародній безпеці вимагають пошуку адекватних відповідей на зміну ситуації в світі. Демократичні цінності є результатом тривалого шляху людства до самоповаги. Їхнє інституційне закріплення стало підґрунтям всебічних здобутків людської цивілізації протягом останніх двох століть. Процес утвердження демократичних цінностей не був прямим і однозначним. Прихильність західного світу саме до цих спільних цінностей забезпечило руйнацію тоталітарних режимів, принаймні в Європі,  наприкінці ХХ століття. Студіювання ціннісного виміру міжнародних відносин в умовах новітньої російської агресії мають неабияке значення. Жорсткі виклики спільним демократичним цінностям поставили перед демократичним світом першочергове питання адекватної відповіді на зухвалу російську агресивну політику. Перспектива зупинення російської інвазії та майбутня перемога над агресором можливі винятково шляхом консолідації Заходу на основі спільних ліберально-демократичних цінностей.


Ключові слова


геополітика; міжнародна безпека; демократичні і ліберальні цінності; російська агресія в Україну; підрив міжнародного права; європейська ідентичність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Berezovets, T. (2015). Aneksiya: Ostriv Krym. Khroniky «hibrydnoyi viyny» [Annexation: Crimea Island. Chronicles of the “hybrid war”]. Kyyiv: Brayt Star Pablishinh [in Ukrainian].

Brekhunenko, V. (2017). Viyna za svidomistʹ. Rosiysʹki mify pro Ukrayinu ta yiyi mynule [The war for consciousness. Russian myths about Ukraine and its past]. Kyyiv [in Ukrainian].

Vlasyuk, O., & Kononenko, S. (2017). Kremlivsʹka ahresiya proty Ukrayiny: rozdumy v konteksti viyny [Kremlin aggression against Ukraine: reflections in the context of war]. Kyyiv: NISD [in Ukrainian].

Hay-Nyzhnyk, P. (2017). Rosiya proty Ukrayiny (1990—2016 rr.): vid polityky shantazhu i prymusu do viyny na pohlynannya ta sproby znyshchennya [Russia against Ukraine (1990-2016): From a policy of blackmail and coercion to war on takeovers and attempts at destruction]. Kyyiv: «MP Lesya» [in Ukrainian].

Horbulin, V. P. (Eds.). (2017). Svitova hibrydna viyna: ukrayinsʹkyy front [World Hybrid War: The Ukrainian Front]. Kyyiv: NISD [in Ukrainian].

Zadorozhniy, O. V. (2015). Porushennya ahresyvnoyu viynoyu Rosiysʹkoyi Federatsiyi proty Ukrayiny osnovnykh pryntsypiv mizhnarodnoho prava [Violation by the Russian Federation’s aggressive war against Ukraine of the basic principles of international law]. Kyyiv: K.I.S. [in Ukrainian].

Kuzʹo, T. (2018).Viyna Putina proty Ukrayiny. Revolyutsiya, natsionalizm i kryminalitet [Putin’s war against Ukraine. Revolution, nationalism, and crime]. (A. Pavlyshyn, Trans). Kyyiv: Dukh i Litera [in Ukrainian].

Mahda, YE. (2017). Hibrydna ahresiya Rosiyi. Uroky dlya Yevropy [Hybrid aggression of Russia. Lessons for Europe]. Kyyiv: Kalamar [in Ukrainian].

Parakhonsʹkyy, B.O., & Yavorsʹka, H.M. (2015). Zovnishnya polityka Ukrayiny v umovakh kryzy mizhnarodnoho bezpekovoho seredovyshcha [Foreign Policy of Ukraine in the Crisis of the International Security Environment]. Kyyiv: NISD [in Ukrainian].

Perepelytsya, H. M. (2015). Ukrayina – Rosiya: viyna v umovakh spivisnuvannya [Ukraine – Russia: war in the conditions of coexistence]. Kyyiv [in Ukrainian].

Radkovetsʹ, YU. (2015). «Hibrydna polityka» suchasnoyi Rosiyi yak stratehiya realizatsiyiyiyi natsionalʹnoyi heopolityky [Hybrid Policy of Modern Russia as a Strategy for Implementing its National Geopolitics]. Bintel. Zhurnal heopolitychnoyi analityky – Bintel: Journal of Geopolitical Analytics, 4-11 [in Ukrainian].

Rushchenko, I.P. (2015). Rosiysʹko-ukrayinsʹka hibrydna viyna: pohlyad sotsioloha [Russian-Ukrainian hybrid war: the opinion of a sociologist]. Kharkiv: FOP Pavlenko O.H. [in Ukrainian].

Sayapin, S., & Tsybulenko, E. (Eds.) (2018).The Use of Force against Ukraine and International Law («Zastosuvannya syly proty Ukrayiny i mizhnarodne pravo» Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum. T.M.C. ASSER PRESS [in English].

Skorkin, K. Mit Novorosiyi: kray reaktsiynykh utopiy [The New Russia Myth: The End of Reactionary Utopias]. Chasopys «Krytyka» – Journal of Criticism, XVIII, 9-10 (203-204) [in Ukrainian].

Temirov, YU. (2014). Zrozumity Donbas – zberehty Ukrayinu abo pastky pozaistorychnoho myslennya [Understand Donbass – Save Ukraine, or the Traps of Extrahistoric Thinking]. Bezpekovoy ohlyad TSDAKR «Vyklyky i Ryzyky» – Challenges and Risks CSDA Security Review, 10 [in Ukrainian].

Tymchuk, D., Karin, YU., Mashovets K., & Husarov, V. (2016). Vtorhnennya v Ukrayinu: Khronika rosiysʹkoyi ahresiyi [Invasion of Ukraine: The Chronicle of Russian Aggression]. Kyyiv: Brayt Star Pablishynh [in Ukrainian].

Tkachenko, V. (2016). Rosiya: identychnistʹ ahresora [Russia: The Identity of the Aggressor]. Kyyiv: VTS «Akademiya» [in Ukrainian].

Kherpen, M. (2015). Viyny Putina. Chechnya, Hruziya, Ukrayina: nezasvoyeni uroky mynuloho [Putin’s War. Chechnya, Georgia, Ukraine: Lessons Learned from the Past]. (M. Kherpen, Trans). Kharkiv: Vivat [in Ukrainian].

Khomensʹkyy, P. (2015). Ukrayina ye liniyeyu frontu borotʹby za svobodu v Yevropi [Ukraine is the front line of the fight for freedom in Europe]. Zovnishni spravy – Foreign Affairs, 10 [in Ukrainian].

Shyrreff, R. (2016). Viyna z Rosiyeyu [War with Russia]. Kyyiv: KM-BUKS [in Ukrainian].

Pivnichnoatlantychnyy Dohovir vid 4 kvitnya 1949 r. [North Atlantic Treaty of April 4, 1949] (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/950_008 [in Ukrainian].

Statut Orhanizatsiyi Ob’yednanykh Natsiy. Vydano Departamentom hromadsʹkoyi informatsiyi OON [ The Charter of the United Nations. Published by the United Nations Department of Public Information]. (n.d.). un.org.ua. Retrieved from http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf [in Ukrainian].

Deklaratsiya pro pryntsypy mizhnarodnoho prava 1970 roku [Declaration on the Principles of International Law 1970]. (n.d.). zakon1.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_055 [in Ukrainian].

Zaklyuchnyy akt Narady z bezpeky i spivrobitnytstva v Yevropi 1975 r. [Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe 1975]. (n.d.). zakon1.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_055 [in Ukrainian].

Memorandum pro harantiyi bezpeky. Ofitsiynyy portal Verkhovnoyi Rady Ukrayiny[Memorandum of Security Guarantee]. (n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_158 [in Ukrainian].

Dohovir pro druzhbu, spivrobitnytstvo i partnerstvo mizh Ukrayinoyu i Rosiysʹkoyu Federatsiyeyu [Agreement on Friendship, Cooperation and Partnership between Ukraine and the Russian Federation].(n.d.). zakon4.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/643_006 [in Ukrainian].

Zayava Verkhovnoyi Rady Ukrayiny «Pro vidsich zbroyniy ahresiyi Rosiysʹkoyi Federatsiyi ta podolannya yiyi naslidkiv» [Statement by the Verkhovna Rada of Ukraine “On the repression of the armed aggression of the Russian Federation and overcoming its consequences”]. (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from rada.gov.ua/news [in Ukrainian].

Horbulin, V. Vtracheni y nevtracheni ilyuziyi. Ukrayina u hlobalʹnykh vymirakh suchasnoho svitu [Illusions lost and not lost. Ukraine in the global dimensions of the modern world]. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2254046-vtraceni-j-nevtraceni-iluzii-ukraina-u-globalnih-vimirah-sucasnogo-svitu.html [in Ukrainian].

Pyontkovskyy, A. Hybrydnaya kapytulyatsyya [Hybrid surrender]. Retrieved from http://obozrevatel.com/blogs/17405-gibridnaya-kapitulyatsiya.htm [in Russian].

Vybory v Nimechchyni: nayholovnishe pro partiyi, yaki proyshly do Bundestahu (n.d.). dw.com. Retrieved from http://www.dw.com/uk/ [in Ukrainian].

Nimechchyna zaznaye naybilʹshykh zbytkiv cherez sanktsiyi proty RF [Elections in Germany: Most importantly, the parties that went to the Bundestag]. (n.d.). eurointegration.com.ua. Retrieved from https://www.eurointegration.com.ua/news/2017/12/14/7075046/ [in Ukrainian].

Dziennik Gazeta Prawna [Gazette of Prawna]. Retrieved from http://www.radiozagranica.pl/8/115/Artykul/362380.

Promova Yevhena Bystrytsʹkoho shchodo istorychnoyi vidpovidalʹnosti «Nimechchyna ta Ukrayina v Yevropi: vidpovidalʹnistʹ za mynule — obovʺyazky na maibutnie» 13 lypnia 2017 r. Retrieved from http://bystrytsky.org/vidpov17.htm

Mynakov M. Zhertvy heopolytycheskoho optymyzma. Vozmozhen ly dolhovremennyy myr v Vostochnoy Evrope Moskovskyy Tsentr Karnehy Rossyya Retrieved from https://carnegie.ru/commentary/76492

Vidrizaty SWIFT i zakryty nebo – Ohryzko skazav yakymy mayutʹ buty sanktsiyi proty RF. Informatsiyna agentsiya Ukrinform. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2589866-vidrizati-swift-i-zakriti-nebo-ogrizko-skazav-akimi-maut-buti-sankcii-proti-rf.html?fbclid=IwAR2RlauiooJc-74dI_EHlHIWQqMyQORMP6Z-sWenADV-i9sGMnUHAAgPjWa4.

Shcherbak YU. Ukrayina v epitsentri svitovoho shtormu: otsinky, prohnozy, komentari/ Yuriy Shcherbak. – K.: Yaroslaviv Val, 2017. – S. 12
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan