DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2019.2(23).95-104

Підходи щодо розроблення економічного механізму ресурсозабезпечення регіону в умовах євроінтеграції

Володимир Проскура, Олена Максютова

Анотація


У статті обґрунтовано, що основними шляхами підвищення ефективності економіки України є енерго- та ресурсозбереження її регіонів. У свою чергу ресурсообмеженість спонукає регіони до підвищення конкурентоспроможності шляхом ресурсозбереження та ресурсозаміщення, але ресурсно-орієнтовані регіони ризикують опинитися поза світовим поділом праці.

Наголошується, що у процесі розробки механізму ресурсозбереження відбувається формування механізму економії витрат, метою якого є оптимізація використання всіх наявних ресурсів соціо-еколого-економічної системи регіону.

Сьогодні для формування ресурсозберігаючої моделі застосовують ресурсний та витратний підходи. Проте практика показує, що для забезпечення оптимального ресурсозбереження потрібно застосовувати «змішаний» ресурсно-витратний підхід, який в умовах обмеженості ресурсів потребує певного коригування.

Встановлено, що система управління витратами повинна базуватися на програмно-цільовому методі та застосуванні інноваційної стратегії.


Ключові слова


ресурсозбереження; споживання ресурсів; ресурсно-інноваційне заміщення; ресурсно-інноваційний розвиток; конкурентна порівняльна оцінка регіонів; ресурсообмеженість; управління потенціалом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Sotnyk, I.M. (2008). Ekoloho-ekonomichni mekhanizmy motyvatsii resursozberezhennia [Ecological and economic mechanisms of motivation of resource saving]. VVP “Mriia-1” TOV, Sumy, Ukraine [in Ukrainian].

Prokopenko, O.V. (2012). Sotsial’no-ekonomichna motyvatsiia innovatsijnoho rozvytku rehionu [Socio-economic motivation of innovative development of the region]. Sumy State University, Sumy, Ukraine [in Ukrainian].

Rehionalʹnyy rozvytok ta derzhavna rehionalʹna polityka v Ukrayini: stan i perspektyvy zmin u konteksti hlobalʹnykh vyklykiv ta yevropeysʹkykh standartiv polityky: analitychnyy zvit [Analytical Report “Regional development and state regional policy in Ukraine: state and prospects of changes in the context of global challenges and European standards of policy”] (2013). Retrieved from http://surdp.eu/uploads/files/Analytical_Report_Main_part_UA.pdf [in Ukrainian].

Derzhavna stratehiya rehionalʹnoho rozvytku na period do 2020 r.: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “National Strategy for Regional development till 2020”] (2014). Retrieved from http:// zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-р [in Ukrainian].
ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

Technical support:
Rybak Stefan