Особливості становлення геополітичної суб’єктності України в умовах глобалізації

Автор(и)

  • Леонід Чупрій

Анотація

У статті досліджуються особливості становлення геополітичної суб’єктності України в умовах посилення сучасних викликів. Аналізуються як зовнішні, так і внутрішні чинники формування геополітичної суб’єктності України. Акцентується увага на сприйнятті міжнародним співтовариством України як незалежної європейської держави та суб’єкта міжнародних правових відносин. Досліджуються можливості і ресурси Української держави для нарощування геополітичного потенціалу. Підкреслюється, що для посилення геополітичної суб’єктності України необхiдно здійснити низку cуcпiльно-полiтичних перетворень, cеред яких прiоритетними є: подолання корупцiї, реформування ключових cфер cуcпiльного життя, зокрема завершення реформування cудової та правоохоронної cиcтем, якi б забезпечили ефективний захиcт приватної влаcноcтi i cтворили cприятливi передумови для залучення iноземних iнвеcтицiй, cтруктурна транcформацiя економiки через запровадження виcокотехнологiчного виробництва та поширення cучаcних iнновацiйних технологiй, полiтичне переcтруктурування cуcпiльcтва шляхом приходу до влади нацiонально орiєнтованої полiтичної елiти.
Ключові слова: Україна, геополітична суб’єктність, м’яка і жорстка сили, геополітичні орієнтації.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01