Системи управління екологічним менеджментом у лісогосподарській сфері крізь призму категоріального апарату

Автор(и)

  • Михайло Газуда
  • Марина Турицька

Анотація

У статті здійснено науково-теоретичний аналіз категоріально- понятійного апарату системи управління екологічним менеджментом у лісогосподарській сфері в розрізі лісівничої складової. У сучасних умовах екологізації економічної діяльності відбувається зміна та розвиток інструментів управління екологічним потенціалом окремих суб’єктів господарювання і галузей у цілому. Екологічно орієнтовані суспільні відносини у сфері лісового господарства є фундаментом для впровадження правових норм екологічного права та екологічного управління виробничими процесами галузі. У статті проаналізовано дослідження, що стосуються тенденцій формування екологічного менеджменту лісової галузі на підставі узагальнення наукових підходів вчених до визначення сфери його управління в усталеній системно-структурній побудові лісової галузі країни, інструментів впливу на економічні процеси. Досліджено поетапну трансформацію завдань екологічної політики до становлення сучасного екологічного менеджменту, що відповідає рівню суспільної свідомості в розрізі природозбереження. Визначено орієнтири впливу систем екологічного управління та екологічного менеджменту залежно від функціонального навантаження. З’ясовано, що екологічне управління здійснюється згідно з розробленою законодавчо нормативною базою на глобальному, національному та регіональному рівнях, відповідно екологічний менеджмент впроваджується на локальному рівні саме господарюючими суб’єктами. Конкретизовано поняття лісового менеджменту як сучасної моделі розвитку лісового сектору економіки держави за ініціативи підприємницьких та громадських формувань. Наведено механізм організаційно-економічного управління лісовим сектором, де визначено основні інструменти управління – адміністративні, економічні, правові та організаційні.
Ключові слова: система екологічного управління, екологічний менеджмент, лісовий менеджмент.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01