Управлінські підходи до формування фінансового потенціалу підприємства

Автор(и)

  • Іванна Задорожна
  • Віталій Ерфан
  • Наталія Готько

Анотація

У статті окреслено науково-методичні і прикладні засади сутності управлінських підходів у процесі формування фінансового потенціалу підприємства та надано практичні рекомендації щодо його удосконалення. Узагальнено визначення теоретичних понять «управління», «управлінські підходи», «потенціал», «фінансовий потенціал» та «фінансовий потенціал підприємства», які досліджувались багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими. Обґрунтовано, що управлінські теоретико-методичні підходи базуються на основі систематизації наукових знань і розглядаються через призму концептуальних основ і теоретичних положень вітчизняних і зарубіжних вчених. Досліджуючи управлінські підходи до формування фінансового потенціалу підприємства, автори доводять, що зазначений процес відбувається поетапно, починаючи з прийняття управлінських рішень, метою якого є оптимізація фінансових і грошових потоків, відповідно продовжується аналіз співвідношення витрат та результатів для збільшення позитивного фінансового результату. Фінанси підприємств відіграють важливу роль в економіці країни, забезпечуючи збалансованість матеріальних та грошових фондів, які призначені для споживання та нагромадження, відповідно основна ціль управління фінансовим потенціалом полягає у збільшенні обсягів виробництва, мінімізації ризиків, забезпеченні рентабельності діяльності, фінансової рівноваги, ліквідності та фінансової стійкості підприємства.
Ключові слова: управління, управлінські підходи, потенціал, фінансовий потенціал та управління фінансовим потенціалом підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-01