Економічна безпека України в умовах трансформаційних процесів

Автор(и)

  • Анатолій Остапчук
  • Анна Збарська

Анотація

Розкрито сутність економічної безпеки України на глобальному, міжнародному, національному, регіональному та локальному рівнях. Враховуючи
комплементарний характер взаємозв’язку між рівнями економічної безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях, доведено, що запорукою досягнення економічної безпеки на вищих рівнях ієрархії є її забезпечення саме на рівні підприємства. Виявлено, що економічна безпека підприємства полягає у забезпеченні умов для його ефективного функціонування та стратегічного розвитку в умовах впливу загроз різноманітного характеру. На основі аналізу та систематизації існуючих авторських підходів розроблено класифікацію загроз економічній безпеці підприємства за ознаками місця виникнення, характеру впливу, ступеня керованості, джерела та сфери виникнення, функціональних складових економічної безпеки підприємства. Визначено характерні ознаки забезпечення економічної безпеки підприємства, до яких віднесено його економічну рівновагу, конкурентоздатність, економічну свободу, економічний розвиток та гармонічну взаємодію із зовнішнім середовищем.
Ключові слова: ієрархічна структура економічної безпеки, сутність економічної безпеки, загрози, класифікація, ознаки забезпечення економічної безпеки, підприємство.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-06