ФУНКЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ПІДХОДІВ

Автор(и)

  • Леся Газуда
  • Надія Волощук
  • Катерина Індус

Анотація

У статті обґрунтовано науково-теоретичні підходи до забезпечення маркетингової діяльності суб’єкта господарювання. Зазначено, що процес маркетингу на підприємстві є виробничо-комерційною діяльністю, спрямованою на задоволення споживчих потреб, реалізацію маркетингових комунікацій між виробником, продавцем й іншими учасниками ринку з метою стимулювання збутової діяльності. При цьому процес формування дієвої системи маркетингу на підприємстві має багатогранний характер, змістову наповнюваність, функціональну спрямованість. Водночас маркетинг визначається як певний процес спрямування діяльності підприємства у напрямі виявлення споживчих потреб і за допомогою оцінювання ринкового середовища і конкурентних переваг виробників аналогічної продукції дає можливість сформувати дієві підходи до забезпечення зазначених потреб. Відмічено багатоаспектний характер маркетингових функцій, що уможливлює успішно здійснювати маркетингову діяльність господарюючого суб’єкта, формувати маркетингову стратегію, окреслюючи середньо- та довгострокові його цілі і завдання. Крізь призму пріоритетних блоків розглянуто сутнісні особливості маркетингових функцій, серед яких вагомого значення набувають як аналітична, планово-виробнича, так і функції збуту, розподілу й просування продукції. Акцентовано увагу на необхідності застосування у сфері маркетингу функціонального підходу, що дає можливість швидко реагувати і вирішувати проблемні питання, які виникають у процесі маркетингової діяльності.


Ключові слова: маркетингова діяльність, функції маркетингу, функціональний підхід, суб’єкт господарювання, маркетингові комунікації.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-24