ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Автор(и)

  • Михайло Газуда
  • Сергій Газуда
  • Євгеній Білей

Анотація

У статті обґрунтовано організаційно-управлінські підходи до формування маркетингової системи в процесі функціонування господарюючого суб’єкта. Наголошено на тому, що результативність маркетингової діяльності формується під впливом дієвості управлінських структур, які володіють достовірною інформацією й матеріалами стосовно потреб споживчого ринку й попиту. Доцільним є врахування чинників впливу як внутрішніх, так і зовнішніх. Передусім це стосується вивчення конкурентного середовища на ринку, знання лідерів-конкурентів й ситуації на споживчому ринку в цілому. Акцентовано увагу на необхідності пошуку і розроблення оптимальних моделей іваріантівзабезпечення ефективного функціонування організації на основі інфраструктурного забезпечення й наявності професійних висококваліфікованих фахівців. Наголошено, що в сучасних умовах господарювання зумовлюється потреба у володінні інформаційними даними, з їх подальшим накопиченням і застосуванням у процесі маркетингової діяльності, зокрема різноманітних консалтингових послуг, рекламних компаній, науково-дослідних організацій і спеціалістів та спеціалізованих структур у досліджуваній сфері. Відмічено, що застосування концептуальних маркетингових підходів формує перспективи розвитку суб’єкта господарювання у будь-якій сфері економічної діяльності. Виявлено, що організаційно-управлінська складова формування маркетингової діяльності підприємства підпадає під вплив вагомих елементів ринку – попиту і пропозиції, системи ціноутворення, конкурентного середовища. Наголошено на тому, що формування комплексної системи маркетингу поєднує заходи з поліпшення якості продукції, розширення її асортименту, дослідження покупців вироблюваної підприємством продукції.


Ключові слова: організаційно-управлінська складова, система маркетингу, господарюючий суб’єкт, концепція маркетингу, маркетингова діяльність

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-24