Диверсифікація економічної діяльності малого та середнього агробізнесу

Автор(и)

  • Василь Збарський
  • Микола Талавиря
  • Анатолій Остапчук

Анотація

Метою статті є вивчення проблем диверсифікації економічної діяльності малого та середнього агробізнесу, зокрема фермерських господарств. У статті досліджено теоретичні аспекти диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств, які є надзвичайно важливою складовою системи аграрного виробництва, а також суттєво впливають на характер соціально-економічного розвитку сільських територій. Автори використовують такі методи наукового дослідження, як: монографічний – при вивченні поглядів науковців на особливості диверсифікації в аграрній сфері, а також проведенні аналізу закордонного досвіду диверсифікації в системі малого аграрного бізнесу; абстрактно-логічний
– при виявленні специфіки диверсифікації економічної діяльності фермерських господарств. Доведено, що практична реалізація диверсифікації економічної діяльності дозволяє поєднувати конкурентоспроможний розвиток підприємницької структури з інтеграцією в систему соціально-економічних відносин, які забезпечують розбудову сільських територій. Обґрунтовано необхідність врахування практичного досвіду диверсифікації господарської діяльності представниками малого аграрного підприємництва країн Європейського Союзу. Зазначається, що однією з проблем розвитку диверсифікації фермерських господарств є певна консервативність в організації економічної діяльності суб’єктами аграрного підприємництва. Необхідною умовою реалізації проєкту в сегменті аграрного підприємництва має бути можливість використання результатів власного сільськогосподарського виробництва для ефективного функціонування нових додаткових галузей. Розроблено алгоритм реалізації стратегії диверсифікації фермерського господарства. Складовими елементами алгоритму є підготовча та реалізаційна стадії. Запропоновано поетапну схему реалізації стратегії, яка враховує необхідність розвитку суб’єкта аграрного підприємництва як
соціально-економічної сукупності, її самовідтворення, забезпечення постійного підвищення професійного та культурно-освітнього рівня. Паралельність та синхронність підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу
та зростання якості життя членів-власників фермерського господарства створює належні умови для економічної діяльності товарних господарств сімейного типу на принципах розширеного відтворення.


Ключові слова: фермерські господарства, диверсифікація господарської діяльності, конкурентоспроможність. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-10