Комплексний підхід до забезпечення інфраструктурного розвитку сільських територій

Автор(и)

  • Леся Газуда
  • Вікторія Герцег

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність формування комплексного підходу до забезпечення збалансованого розвитку сільських територій і їх інфраструктурної складової. Окреслено соціально-економічні, екологічні й інституційно-управлінські проблеми сільського розвитку, які в сукупності здійснюють стримуючий вплив на формування комфортного середовища проживання в сільській місцевості, згубно впливають на вмотивованість сільських мешканців щодо створення власного бізнесу і господарювання у цілому. Водночас зумовлюється необхідність їх вирішення як на регіональному, так і державному рівнях. Наголошено, що ключовою основою досліджень є формування комплексного підходу до інклюзивного сільського розвитку, який базується на залученні членів
об’єднаних територіальних громад, індивідуумів і зацікавлених осіб для спільної й рівноправної їх участі в суспільному житті села. У зазначеному контексті особлива увага звертається на інклюзію всіх членів громади без винятку,
передусім тих, у кого є особливі потреби й необхідність у зовнішній підтримці. Узагальнено основні наукові принципи щодо забезпечення сільського розвитку в цілому й інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій
зокрема. Серед пріоритетних принципів, які доцільно задіяти у процесі формування комплексного підходу, є відкритість й екологічність, економічність й енергоекономність, інформованість та адаптованість територіальної економічної системи, збалансованість соціо-еколого-економічної складової інфраструктурного розвитку сільських територій. Актуальністю окреслюються принципи прозорості й паритетності, які у процесі узгодження інтересів влади, підприємців, суб’єктів аграрного господарювання і громади відіграють вагому роль. Відмічено, що у процесі формування комплексного підходу до забезпечення сільського розвитку важливого значення набуває коеволюційність взаємодії щодо пошуку оптимальної моделі його збалансованого розвитку.


Ключові слова: комплексний підхід, сільські території, сільський розвиток, інфраструктурне забезпечення, комфортне середовище.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-10