Регіональні аспекти формування інфраструктури аграрного ринку і сфери туризму

Автор(и)

  • Вікторія Герцег

Анотація

У статті розглянуто вагомість інфраструктурної складової забезпечення сільського розвитку. Охарактеризовано багатокомпонентність територій сільської місцевості, яка забезпечує соціально-економічні передумови виробництва та життєдіяльності, охоплює виробничу і невиробничу (соціальну) сфери, які в результаті здійснюють позитивний, або ж негативний вплив на їх розвиток. Наголошено на тому, що об’єкти соціальної інфраструктури є невід’ємною складовою формування та побудови соціального добробуту та благополуччя сільських мешканців, створюючи комфортність їх життєвого середовища, формуючи його привабливість і престижність. Обґрунтовано вагому роль інфраструктурного забезпечення пріоритетних сфер регіонального розвитку, зокрема аграрної й туристичної у функціонуванні сільських територій у цілому. Обґрунтовано необхідність активізації й підтримки з боку владних структур сфери аграрного ринку як на регіональному, так і на державному рівнях. Акцентовано увагу на тому, що нині в складних і непередбачуваних умовах господарювання гостро постає потреба продовольчого забезпечення країни та її регіонів. Окреслено сприятливі передумови для розвитку сфери туризму й рекреації в регіоні з наявним природно-рекреаційним і курортним потенціалом, вигідним геополітичним розташуванням, зокрема межуванням з чотирма країнами-членами Євросоюзу, переважанням помірно-континентального клімату, різноманітного рельєфу, передусім гірських ландшафтних територій, природних та рекреаційно-оздоровчих об’єктів, наявністю історико-архітектурних пам’яток, етнокультурних особливостей сільських територій. Визначено, що основним призначенням туристичної інфраструктури є надання рекреаційних послуг з метою задоволення потреб споживачів зазначеного продукту.
Ключові слова: регіональні особливості, сфера туризму і рекреації, формування аграрного ринку, інфраструктурне забезпечення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-10