№ 1(24) (2020)

ГЕОПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

DOI: https://doi.org/10.24144/2078-1431.2020.1(24)

Зміст

Статті

Агресія Росії проти України: виклики демократичним цінностям (публікується англійською мовою) PDF
Ihor Todorov, Ivan Vovkanych 7-17
Міжнародні відносини на тлі Сovіd19-пандемії PDF
Ігор Тодоров, Наталія Тодорова 18-26
Українсько-російські відносини 1992-2020 рр.: зовнішньополітичний аспект PDF
Іван Артьомов, Ірина Черевко 27-40
Мінські угоди, їх наслідки та значення для України PDF
Іван Артьомов 41–53
Сфера вищої освіти як інструмент «м’якої сили» у зовнішній політиці держави PDF
Віктор Пашков 54–64
До питання проблем міжнародного іміджу сучасних українських громадських організацій PDF
Маріан Токар 65–73
Етнічні конфлікти і міграційні процеси в країнах ЄС: соціолого – політологічний аспект (2017-2020 рр.) PDF
Олександр Лавер 74-82
Розвиток українсько-угорських дипломатичних відносин у кінці ХХ століття PDF
Світлана Мишко, Катерина Лізак 83-91
Сучасна міграційна політика країн Європейського Союзу як фактор прямого впливу на зовнішню трудову міграцію українців PDF
Ганна Цімболинець 92-102
Втручання Росії у внутрішні конфлікти Грузії PDF
Лаша Такаландзе, Ольга Руденко 103-108
Операційний менеджмент фірми та виклики глобальної модифікації ринків PDF
Іван Черленяк 109-118
Макроекономічний вимір фіскальної політики в умовах розгортання глобальної кризи PDF
Юрій Уманців, Вікторія Урбанович 119-131
Сфера аграрного господарювання як ключовий фактор розвитку сільських територій PDF
Леся Газуда, Вікторія Герцег 132-140
Брендинг як дієвий механізм підвищення ефективності функціонування підприємств аграрної сфери PDF
Михайло Газуда, Мирослава Стеців 141-149
Світовий досвід інноваційного розвитку в умовах економіки знань PDF
Іванна Довба, Олеся Дюгованець 150-161
Організаційно-інституційне забезпечення реалізації державної політики протидії корупції PDF
Наталія Петренко 162-172
Інтеграційна модель розвитку сфери туризму та рекреації у фокусі переваг і перспектив регіонального управління PDF
Олена Маслиган, Отокар Касинець 173-183